COUPE INVEST, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Zámocká 22, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Email: info@coupeinvest.sk
Web: www.coupeinvest.sk
Telefón: +421 918 235 405
Región: Bratislavský

Spoločnosť COUPE INVEST, s.r.o. je Vám pripravená poskytnúť kompletné poradenstvo týkajúce sa ochrany pred požiarmi. Od bežných služieb technika požiarnej ochrany, kontroly hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov až po komplexné poradenstvo pri vypracovávaní projektovej dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo zabezpečenie Vášho podniku jednotkou závodného hasičského útvaru.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo riešenia závažných priemyselných havárií.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.