Čistiarne odpadových vôd

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôd


FONHIT spol. s r. o., Dénešova 4, 040 23 Košice
Úprava a čistenie všetkých druhov vôd, recyklácia vody pre opakované použitie, biologické a chemické čistiarne odpadových vôd, septiky, lapače tukov, atd.
www.fonhit.sk


AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Akreditované chemické laboratórium. Rozbory odpadových a pitných vôd. Dodávky, zapracovanie a servis domových čistiarni odpadových vôd.
www.aquaseco.sk


Ing. Miroslav Knappek - EKROM, Na lány 37A, 010 03 Žilina
Dodávka a montáž čistiarní odpadových vôd, servis čistiarni odpadových vôd, dodávka plastových nádrží.
www.ekrom.sk


Bednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk


Bioclar, a. s., Žitná 46, 831 06 Bratislava
Čistiarne odpadových vôd, žumpy, zberné nádrže, vodomerné šachty, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.bioclar.sk


EPRA s.r.o., Májkova 3, 811 07 Bratislava
Poradenstvo a konzultácie v oblasti technológie čistenia odpadových vôd (komunálne a priemyselné ČOV) a prevádzke kanalizácii.
www.epra.sk


Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Geologické práce, realizácia vodných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť, čistenie a servis ČOV, dekontaminácia nádrží.
www.sierra.sk


FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov
Vykonáva komplexné služby spojené s demontážou a likvidáciou azbestových materiálov. Realizujeme montáž ČOV, zdravotechiky, vykurovania a výmenu stupačiek.
www.frivan.sk


VKA Slovakia s.r.o., Korcháň 1269, Raková 023 51
Výroba ČOV, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov, plastových nádrží, výroba a montáž čerpacích šácht, zákazková výroba z plastov. Výroba septikov a žúmp.


DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov, environmentálne poradenstvo,výstavba čistiarni odpadových vôd, projekčná činnosť.
www.duhaas.sk


Ekoprogres v.d. Trenčín, Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
Domové čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery na triedený odpad, cestné bariéry - vodiace steny.
www.ekoprogres.sk


SIMOP SK, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Septiky, žumpy, ČOV, lapače tukov, odlučovače ropných látok, zásobníky na dažďovú vodu, prečerpávacie stanice pre kanalizácie, kanalizačné šachty.


Hydrotech, a.s., Modranská 153, 90201 Vinosady
Komplexné služby v oblasti projektovania, výroby, dodávky a servisu čistiarni odpadových vôd (ČOV).
www.hydrotech.sk