Čistiarne odpadových vôd

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôdZápadoslovenský regiónZAPPA s.r.o., 922 09 Borovce 358
Odlučovače ropných látok, odlučovače (lapače) tukov, žumpy, akumulačné a retenčné nádrže, požiarne a sedimentačné nádrže, vodomerné šachty, vsakovacie systémy.
www.zappa.sk


Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non stop, 956 33 Chynorany
Havarijná služba voda & kanalizácia, čistenie kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a náhrobných kameňov.
krtkovanie-sluzby.sk/


Bednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk


SINEKO Engineering SK s.r.o., Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec
Čistiarne odpadových vôd, žumpy a septiky, nádrže na vodu, vodomerné šachty, šachty na vrtanú studňu, vsakovacie šachty.
www.sineko-sk.sk


MACRO Products, s.r.o., Petöfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Lapače tukov, vodomerné šachty, čerpacie šachty, domové biologické čističky odpadových vôd, plastové nádrže.
www.macro-products.sk


Ekoprogres v.d. Trenčín, Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
Domové čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery na triedený odpad, cestné bariéry - vodiace steny.
www.ekoprogres.sk