Čistiarne odpadových vôd

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôdBratislavský regiónTECHNO TIP, s.r.o., Púchovská 16, 835 05 Bratislava
Odlučovače ropných látok,odlučovače tukov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie stanice, požiarné nádrže, vsakovacie systémy.
www.technotip.sk


Hydrotech, a.s., Modranská 153, 90201 Vinosady
Komplexné služby v oblasti projektovania, výroby, dodávky a servisu čistiarni odpadových vôd (ČOV).
www.hydrotech.sk


EPRA s.r.o., Májkova 3, 811 07 Bratislava
Poradenstvo a konzultácie v oblasti technológie čistenia odpadových vôd (komunálne a priemyselné ČOV) a prevádzke kanalizácii.
www.epra.sk