Čistenie priemyselných podláh

Komplexné práce súvisiace s čistením priemyselných podláh


AWCLEAN s.r.o., Čsl. armády 1457, 955 01 Topoľčany
Čistenie fasád, čistenie striech, čistenie dlažieb, čistenie priemyselných objektov, umývanie okien, čistenie pomníkov, odstaňovanie graffity.
www.awclean.sk


SLOVASTAV, s.r.o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava
Čistenie a údržba fasád, výškové práce, stavebné práce, priemyselné čistenie, školenia, kurzy, revízie.
www.slovastav.sk


COMPLETECH s.r.o., 913 25 Bobotská Lehota 129
Priemyselné čistenie výrobných budov, hál a skladov, čistenie výrobných liniek a strojov, čistenie interiérov kancelárií, čistenie automobilov.
www.completech.sk


MADES s.r.o. - Tryskaci.sk, Pažite 144/5, 010 09 Žilina
Čistenie priemyselných objektov a technológii, fasád, striech, dlažby, verejných budov a priestranstiev, stien, zastávok, chodníkov a komunikácií, hrobov, pamiatok.
www.tryskaci.sk


IB Rein, s.r.o., Vjazd Stará Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 2
Komplexné služby v oblasti čistiacich a upratovacích prác, odpavučenia budov v priemysle a komunálnej sfére.
www.ibrein.sk


Krajšie bývanie s.r.o., Madridská 3, 040 13 Košice
Upratovacie služby, čistenie zateplených fasád, priemyselné čistenie, udržba chodníkov a prístupových komunikácií, čistenie dopravných prostriedkov.
www.krajsiebyvanie.sk


HydTECH s.r.o., Zoltána Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
Špecializujeme sa na inovatívne riešenia v oblasti priemyselného čistenia, ktoré zabezpečujú nízke náklady poskytovanej služby.
www.hydtech.sk


ECH Services s.r.o., Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen
Upratovanie a čistenie výrobných budov, hál, skladov, fasád, výrobných prevádzok ako aj čistenie výrobných a spracovateľských technológií.
www.ech.sk


ROBO Piešťany, a.s., Royova 2, 921 01 Piešťany
Poskytujeme komplexné služby v priemyselnom čistení, nakladaní s nebezpečným odpadom, projekčnej činnosti a stavebno-montážnych prácach.
www.robo.sk


LUX Prešov, s.r.o., Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Kompletné upratovanie domov, bytov, kancelárií, výrobných a priemyselných hál, prevádzok a stavieb, čistenie fasád, výškové práce.
www.lux-presov.sk


DIAMOND CLEAN s.r.o., A. Bazovského 2351, 955 03 Topoľčany
Čistenie fasád a oplaštenia budov, čistenie priemyselných hál, garáži a parkovísk, umývanie okien, odstraňovanie nálepiek a polepov.
www.diamondclean.sk


BELATEP spol s.r.o., Záruby 1, 831 01 Bratislava
Odstraňovanie grafitov a lepidla z fasád, čistenie fasád, špeciálne čistenie vysokým tlakom, čistenie betónových podláh, čistiace a upratovacie práce.
www.belatep.sk