Čistenie lapačov tukov

Komplexné práce súvisiace s čistením lapačov tukov


Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non stop, 956 33 Chynorany
Havarijná služba voda & kanalizácia, čistenie kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a náhrobných kameňov.
krtkovanie-sluzby.sk/


TEVES, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Outsourcing odpadového hospodárstva, komunálne služby, čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku, priemyselné čistenie a sanácie.
www.teves.sk


Peter Hubinský, Dlhá 86, 949 01 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, TV monitoring kanalizácie, vývoz žumpy, výmena a opravy rozvodov vody, inštalatérske práce, havarijná služba non stop.
www.krtkovanie-vodar.sk


VT-KANAL s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou
Čistenie, montáž, oprava a monitoring kanalizácií, vývoz žúmp, čistenie lapačov tukov, zemné a výkopové práce, jadrové vŕtanie, prepich pod cesty.
www.vtkanal.sk


ADAM KRTKO, s.r.o., Hviezdoslavova 751/56, 974 01 Banská Bystrica
Komplexný kanalizačný servis počnúc diagnostikou a vyhľadávaním porúch kanalizácie kamerovými systémami a končiac ich odstránením, čistenie lapačov tukov.
www.adamkrtko.sk


Viktor Janček, 018 22 Pružina 723
Čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, vytyčovanie kanalizačných trás, frézovanie potrubí a kanalizácie, bezvýkopové opravy kanalizačných potrubí.
www.krtkoviktor.sk


Kanalizačný servis s.r.o., Šúdolská 3967/30C, 949 11 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, opravy kanalizácie, trasovanie kanalizácie, čistenie dažďových zvodov, vývoz žumpy, čistenie lapačov tukov.
www.kanalizacnyservis.sk


enviTrans,s.r.o., Lieskovec 835/112, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk


HYDRODYNAMIC, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Čistenie kanalizácií, čistenie plôch, technológií a nádrží, monitoring potrubí, čistenie lapačov tukov a ORL, tlakové skúšky kanalizácii.
www.hydrodynamic.sk