Čistenie kanalizácie

Čistenie a opravy domovej, dážďovej i vonkajšej kanalizácie a prípojok, technika na čistenie kanalizácieVýchodoslovenský regiónMARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, 080 06 Prešov
Čistenie a monitorovanie kanalizácií, vyhľadávanie trás potrubí, NONSTOP havarijná služba, doprava a preprava.
www.superexpres.sk


PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.profikanal.sk


MP KANAL services s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, monitorovanie a opravy potrubí, prevádzkovanie kanalizačných sieti, realizácia vodovodov a kanalizácií, demolačné práce.
www.mpkanal.sk


Ladislav Jakub - CSACSA, Hlavná 155, 076 72 Vojany
Čistenie kanalizácie, monitoring a lokalizácia potrubia, prenájom mobilných WC, vývoz žúmp.
www.cisteniekanalizacie.sk


HV-VAS s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí, monitoring kanalizácie, zemné pretláčanie komunikácii, chodníkov, železničných tratí.
www.vasodpady.sk


KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, monitorovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok, čistenie žúmp, septikov nádrží.
www.kontrakt.sk


Imrich Lakatoš - AQUA - CANAL, Nová 11, 080 06 Prešov
Monitoring a lokalizácia potrubí, renovácie kanalizácií, špeciálne čistiace práce, demolačné práce, čistenie septikov.
www.imrich-lakatos-aqua-canal.business.site


GEMER SERVIS, s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Komplexné služby v oblasti čistenia a monitoringu kanalizácií, rekonštrukcie a opravy potrubí, preprava a zneškodnenie odpadu, výkopové a pomocné práce.
www.gemerservis.sk


Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií.
www.instalacentrum.sk


Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE, Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov
Havarijná služba voda, monitoring a oprava potrubia, čistenie kanalizácie. Služby NONSTOP - Košický a Prešovský kraj.
upchatyodpad.sk/