Čistenie kanalizácie

Čistenie a opravy domovej, dážďovej i vonkajšej kanalizácie a prípojok, technika na čistenie kanalizácieBratislavský regiónHavarijná služba Olivová, s.r.o., Kýčerského 12, 811 05 Bratislava
Odstraňovanie porúch - voda, kúrenie, plyn, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, kontrola potrubí videotechnikou, tlakové skúšky.
www.hso.sk


V.K.K. Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 Bratislava
Havarijná služba - voda / kanalizácia, čistenie a opravy vodovodných a kanalizačných potrubí, prípojky vody a kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia.
www.vkkstav.sk


D&D krtkovanie s.r.o., Podhájska 40, 900 82 Blatné
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring odpadových potrubí, inštalatérske práce, pracujeme NONSTOP - západoslovenský región.
www.krtkovanie-kanalizacie.sk


Matej Gavlik AZ-Kanalservis, Hálova 20, 851 01 Bratislava
Havarijná služba, odčerpanie zatopených priestorov, čistenie odpadov, monitoring a revízie kanalizácie, strešných zvodov, monitoring potrubia a kanalizácie.
www.krtkovaniegavlik.sk


EU PIPE SERVICES s.r.o., Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel
Čistenie a monitoring kanalizácie, vytyčovanie trás potrubia, opravy a výmena kanalizácie, čistenie lapačov tukov, odčerpávanie zatopených priestorov.
www.eupipe.sk


Satis s.r.o., Sološnica 438, 906 37 Sološnica
Krtkovanie kanalizácie, monitorovanie potrubia priemyselnou kamerou, čistenie kanalizačných potrubí, WC odpadov a pisoárov, umývadiel a kuchynských drezov.
www.cistyodpad.sk


AQUA CONTROL s.r.o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.
www.aquacontrol.sk


TEVES, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Outsourcing odpadového hospodárstva, komunálne služby, čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku, priemyselné čistenie a sanácie.
www.teves.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom a vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.
www.3eservis.sk


Stanislav Bodinger, Odeská 10, 821 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, lokalizovanie kanalizačného potrubia, čerpanie vody po havárii kanalizácie.
www.krtkovanie-bodinger.sk


VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, ekologický audit, dokumenty EIA, monitoring skládky, prevencia ZPH, čistenie a monitoring vodovodov a kanalizácií.
www.vodnezdrojesk.sk


František Zsille - Kanál service, Toryská 1, 821 07 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.kanalservice.sk


Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, havarijná služba voda & kanalizácia, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, odvoz stavebného odpadu.
vodari-bratislava


Jozef Bajnoci - KRTKOVANIE, Kovácsova 338/80, 851 10 Bratislava-Rusovce
Krtkovanie, čistenie kanalizácie tlakovou vodou alebo frézovaním v Bratislave a okolí. Sužby NON-STOP.
www.krtkovanie-ba.sk