Čistenie a opravy kanalizácie

Čistenie a opravy domovej, dážďovej i vonkajšej kanalizácie a prípojok, technika na čistenie kanalizácieZápadoslovenský regiónFirmaštrba s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 601
Čistenie vonkajších a vnútorných kanalizačných rozvodov, detekcia kanalizačných rozvodov, rekonštrukcie kanalizačných vedení, predaj a inštalácia lapačov tukov a ČOV.
www.firmastrba.eu


Tomáš Rácz EKOVOKTRANS, 935 33 Nový Tekov 56
Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, čistenie potrubí, búracie a výkopové práce.
www.ekovoktrans.sk


TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov
Čistenie odpadovej kanalizácie, šácht, strešných zvodov a rýn, monitoring potrubia kamerovým systémom a opravy odpadového potrubia.
www.sluzbytrnik.sk


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 12/854, 908 48 Kopčany
Čistenie kanalizačných, dažďových a tukových odpadových potrubí a šachiet, monitorovanie a lokalizácia potrubných systémov a porúch.
www.azkanalizacie.sk


Bohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.komvak.sk


KANAL SLUŽBY VRÁBEL, SNP 1465/101, 01707 Považská Bystrica
Čistenie kanalizácie, ČOV, lapačov tukov, vývoz fekálií, monitoring potrubia, trasovanie potrubia, krtkovanie domovej kanalizácie, odčerpávanie zaplavenej kanalizácie.
www.krtkovaniekanalizacie.sk


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 949 01 Nitra
Výroba a dodávka pitnej vody, čistenie a odvedenie odpadových vôd, akreditované rozbory vôd, čistenie kanalizácie.
www.zsvs.sk


KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Čistenie domových a priemyselných kanalizácií, odtokov, strešných žľabov, lapačov tuku, TV monitoring kanalizácií.
www.krtkovaniezsk.sk


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
kanalizacia-cistenie-novezamky.bizref.sk/


Ján Bánsky, Družstevná 3/59, 945 01 Komárno
Čistenie kanalizácií, žúmp, septikov, diagnostika kanalizačných potrubí a prípojok. Služby poskytujeme zákazníkom z Komárna, Nových Zámkov, Štúrova a okolia.
www.krtkovanie-bansky.sk


CSA - SERVIS, s.r.o., Vodárenská 1889/32A, 931 01 Šamorín
Čistenie kanalizácie a potrubí, trasovanie kanalizácie - lokalizácia porúch.
www.serviskanalizacie.sk


Peter Pinka - PPP, Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Čistenie kanalizácií, prípojok, dažďových zvodov, revízie a monitoring odpadov videokamerou, vytyčovanie trasy potrubia.
www.cistyodpad.eu