Ing. Štefan Dragúň - CHEMLEG

Adresa: Hviezdoslavova trieda 919/21, 949 12 Nitra
Email: dragun@chemleg.sk
Web: www.chemleg.sk
Telefón: +421 37 773 0057, +421 918 641 810
Región: západoslovenský

Popis činnosti:Poskytovanie poradenských služieb pre chemické látky a chemické prípravky (zahrňujúc výrobu, dovoz, distribúciu, ale aj skladovanie a používanie vo výrobnom procese).