Certifikácia ISO 45001

Komplexné služby spojené s implementáciou prvkov smernice ISO 45001 (predtým OHSAS 18001) systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


ISO CERT, s.r.o.., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Služby spojené s implementáciou manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
www.isocert.sk


CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
Zavádzanie manažerskych systémov: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 20001,ISO 41001.
www.cems.sk


PACTUM s.r.o., Bačíkova 2/59, 040 01 Košice
Poradenstvo pre prípravu a získanie certifikátov manažerskych systémov: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001. Predaj čistiarní odpadových vôd.
www.pactum.sk


ELBACERT, a.s., Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica
Certifikácia systémov manažérstva kvality, systémov environmentálneho manažérstva, systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
www.elbacert.sk


TSÜ, a.s., Legionárska 1, 010 01 Žilina
Sme certifikačná autorita zameriavajúca sa na certifikáciu noriem: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, špecifické certifikáty.
www.iso-tsu.sk


Slovenská certifikačná spoločnosť, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava
Certifikujeme spoločnosti podľa noriem systémov:ISO 9001 manažérstva kvality, ISO 14001 environmentu, ISO 45001/OHSAS 18001 manažérstva BOZP.
www.skcs.sk


ACCIA, s.r.o., Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín
Poskytuje služby spojené so zavádzaním systémov: manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva ISO 14001, manažérstva BOZP ISO 45001.
www.iso9001-2015.sk


ASTRAIA Certification, s.r.o., Mostná13, 949 01 Nitra
Audit - certifikácia manažérskych systémov, školenia v oblasti manažérskych systémov, environmentálne overovanie v schéme EMAS
www.astraia.sk


ROVNANE consulting, s.r.o., Horská 556/6, 059 35 Batizovce
ISO poradenstvo pre manažérske systémy: kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, bezpečnosti práce OHSAS 18001, bezpečnosti potravín ISO 22000, BRC, HACCP.
www.rovnane.sk


SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina
Certifikácie systémov manažérstva: certifikát kvality ISO 9001, certifikát environmentu ISO 14001, certifikát bezpečnosti OHSAS 18001
www.skqs.com


EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Služby budovania a implementácie manažérskych systémov v oblasti kvalita, automotive, enviroment, BOZP, potraviny a iné.
www.eurocontrol.com


ISO Authority, s.r.o., Baštová 18, 060 01 Kežmarok
Komplexná certifikácia manažérskych systémov kvality ISO 9001, bezpečnosti ISO 45001 (OHSAS 18001) a environmentu ISO 14001.
www.iso.com


TÜV NORD Slovakia, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Školenia v oblasti zavádzania systémov riadenia a certifikácia manažerskych systémov: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
www.tuv-nord.com


QSCert, spol. s r.o., E. P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen
Certifikácia systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti, energetický audit a certifikácia budov.
www.qscert.sk


Ľubomír Vicen - Varius, Medvedzie 122/13-18, 027 44 Tvrdošín
Služby spojené so zavádzaním certifikátov manažerskych systémov: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
www.varius.sk


PQM, s.r.o., Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Implementácia manažérskych systémov kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, bezpečnosti ISO 45001 a energetiky ISO 50001.
www.pqm.sk


3EC International a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Systémová certifikácia - ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 22000, produktová certifikácia, školenia, energetický audit.
www.3ec.sk


IDEEX PLUS, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice
Vzdelávanie a implementácia medzinárodných noriem manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
www.ideexplus.sk


BUSINESS SUPPORT, s.r.o., Stummerova 6, 955 01 Topoľčany
Poskytujeme služby poradenstva, certifikácie a školení systémov manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti práce, bezpečnosti potravín a bezpečnosť informácií.
www.businesssupport.sk


United Registrar of Systems Slovak, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Ponúkame certifikáciu nasledujúcich štandardov: certifikát kvality ISO 9001, certifikát environmentu ISO 14001, certifikát BOZP OHSAS 18001.
www.urs-certifikacia.com


Ing. Polák Róbert - POLING, Podzávoz 285, 022 01 Čadca
Komplexné poradenstvo pri implementácii manažmentu kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a bezpečnosti ISO 45001.
www.poling.sk


SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 01 Košice
Inšpekcia a certifikácia systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti potravín a HACCP.
www.sgs-certifikacia.imapa.sk