Certifikácia ISO 14001

Komplexné služby spojené s implementáciou noriem radu ISO 14001 systému environmentálneho manažérstva


ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Environmentálny outsourcing: odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrava vôd. Environmentálny audit, posudzovanie vplyvov na ŽP, zavádzanie EMS – ISO 14001
www.envis.sk


Envi-CARE GR s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Prioritou je odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych manažerských systémov podľa ISO 14001.
www.envicare.sk


MATúz consulting, s.r.o., Janka Kráľa 23, 986 01 Fiľakovo
Zavádzanie environmnetálnych manažérskych systémov, outsourcing odpadového hospodárstva - výkon činnosti odpadového hospodára.
www.matuz.sk


Avris Consulting, s.r.o., Furdekova 16, 851 04 Bratislava
Príprava spoločností na certifikáciu v oblasti životného prostredia podľa normy ISO 14001. Poradenské služby a environmentálne školenia a semináre.
www.avrisco.sk


CVI, s.r.o., MPČĽ 3170/31, Poprad 058 01
Komplexné služby spojené s implementáciou systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001.
www.cvi.sk


Ekoservis RM, s.r.o., Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP (odpadové hodpodárstvo,obaly, ochrana vôd, ochrana ovzdušia). Zavádzanie manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.
www.ekoservisrm.sk


MIROMAX, s.r.o., Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica
Environmentálny audit, poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001, outsourcingové služby - odpady, vodné hospodárstvo, ovzdušie.
www.miromax.sk


Ekolaz, s.r.o., Žriedlová 3363/10, 040 01 Košice
Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, certifikácie systémov riadenia životného prostredia.
www.ekolaz.sk


ASTRAIA Certification, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra
Medzinárodný certifikačný orgán systémov manažérstva kvality, posudzovanie zhody "stav konca odpadu", overovanie EMAS, správ o skleníkových plynoch, školiace stredisko.
www.astraia.sk


DAXIS s.r.o., M. Leczu 295/8, 077 01 Kráľovský Chlmec
Príprava spoločností na certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.
www.daxis.sk