Bratislavská vrtná spoločnosť s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Kopčianska 89, 851 01 Bratislava
Email: info@vrtanie-ba.sk
Web: www.vrtanie-ba.sk
Telefón: +421 948 026 035, +421 949 837 512
Región: Bratislava

Bratislavská vrtná spoločnosť s.r.o.je progresívna vrtná spoločnosť, ktorá vďaka vlastnému komplexnému technologickému a technickému vybaveniu realizuje vrty a studne nad 30 m, širokoprofilové studne do 820 mm, ako aj ostatné technické, terénne práce a poľné skúšky pri naplnení komplexnosti v oblastiach hydrogeológie, inžiniersko-geologického a geologického environmentálneho prieskumu, vodárenských zdrojov so zapojením čerpacích systémov so zárukou maximálnej kvality materiálu, odvedených prác s profesionálnym prístupom so zameraním na potreby zákazníka. Kompletné spektrum vrtných a technických prác sú dokladované potrebnými odbornými oprávneniami vydanými Ministerstvom životného prostredia ako aj Banského úradu.

Spoluprácou so svetovými výrobcami certifikovaných a moderných materiálov, preverovaním ich kvality a vhodnosti použitia, pre použitie volíme najvhodnejšie materiály s dlhodobou životnosťou a príslušnými atestami. Technológia prác sa nielen prehodnocuje z hľadiska vlastných skúseností, pre úspešný a časovo nenáročný výsledok aj v zložitých podmienkach sa vyhľadávajú a zavádzajú do použitia moderné nadštandardné technológie za účasti odborných garantov a organizácií z odvetia. Aby boli služby spoločnosti pre zákazníka zaujímavou investíciou a hlavne dlhodobo plnili svoj účel, sú neustále prehodnocované a sú odporúčané len optimálne technické riešenia pre splnenie požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií.

Snahou spoločnosti je aj minimalizovať dopad činnosti na okolité životné prostredie a preto v prospech životného prostredia je využívanie ekologicky odbúrateľným olejov a mazív v strojno-technickom parku.