Svätoslav Budinský - LB Plast

Adresa: Hviezdoslavova 387/6, 968 01 Nová Baňa
Prevádzky: Brehy
Email: lbplast@lbplast.sk
Web: www.lbplast.sk
Telefón: +421 915 804 959
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Komplexné služby spojené s nakladaním s odpadmi z plastov, predaj kvalitnej plastovej suroviny, poradenstvo v oblasti manažmentu a recyklácie plastových odpadov a komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva.