BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava

Enviroregister.sk

Adresa: Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Email: slovakia@brantner.com
Web: www.brantnerslovakia.sk
Telefón: +421 02 4341 5045
Región: bratislavský

Prioritnými aktivitami spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava sú komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.