Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa: Nová 76, 058 01 Poprad
Email: poprad@brantner.com
Web: www.brantnerpoprad.sk
Telefón: +421 52 7767 251
Región: východoslovenský

Popis činnosti:Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kompostovanie, legislatívne poradenstvo, hlásenia, žiadosti o finančné príspevky za recykláciu.