DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Enviroregister.sk| BRANTNER Slovakia s.r.o.- Myjava

BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava

Enviroregister.sk

Adresa: Brezovská 10, 907 01 Myjava
Email: myjava@brantner.com
Web: www.brantnerslovakia.sk
Telefón: +421 34 62 12 601
Región: západoslovenský

Prioritnými aktivitami spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava sú komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.