B.P.O. s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Arménska 4, 821 07 Bratislava 214
Email: bpo@bpo.sk
Web: www.bpo.sk
Telefón: +421 0905 200 658
Región: Bratislava

Spoločnosť B.P.O. s.r.o. ponúka komplexné riešenia pre:
· bezpečnosť práce,
· pracovnú zdravotnú službu,
· ochranu pre požiarmi,
· prevenciu havárií,
· odpadové hospodárstvo,
· ADR,
· civilnú ochranu.