Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS

Enviroregister.sk

Adresa: Turčianske Klačany 230, 038 61 Vrútky
Email: jborievka@gmail.com
Web: www.devilservis.eu
Telefón: +421 915 802 888
Región: Stredoslovenský

Devil Fire Servis má niekoľkoročné skúsenosti s vypracovaním požiarnobezpečnostných charakteristík a projektov požiarnej bezpečnosti stavby. V oblasti PBS sa zameriavame hlavne na bytové družstvá, vzdelávacie inštitúcie, výrobné a nevýrobné stavby a projekčné spoločnosti.

Naše služby:
· Technik požiarnej ochrany
· Špecialista požiarnej ochrany
· Kontrolný technik PHV a PV
· Preventivár obce
· Protipožiarne hliadky