Peter Bolek - EKORAY

Adresa: Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Email: ekoray@ekoray.sk
Web: www.ekoray.sk
Telefón: 043 5581 566
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Zber a spracovanie elektroodpadov. Zber a spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov.