Stanislav Bodinger

Adresa: Odeská 10, 821 06 Bratislava
Email: margita.bodingerova@gmail.com
Web: www.krtkovanie-bodinger.sk
Telefón: +421 905 399 844
Región: bratislavský

Popis činnosti: Čistenie a monitoring kanalizácie, lokalizovanie kanalizačného potrubia, čerpanie vody po havárii kanalizácie.