Bio Energie s.r.o.

Adresa: 941 42 Veľké Lovce 801
Email: bioenergie@bioenergie.sk
Web: www.bioenergie.sk
Telefón: +421 904 808 088
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Firma Bio energie s.r.o. ponúka riešenie v zbere, odvoze a ekologickej likvidácii starých kuchynských olejov a odpadov zo zvyškov jedál (BRO). Ponúkané služby sú určené pre všetky druhy stravovacích a gastro zariadení. Našim zákazníkom taktiež poskytujeme okamžité a aktuálne informácie o zmenách v zákone ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva. Na tieto druhy odpadov sa vzťahuje súčasná platná legislatíva, ktorá ukladá reštauráciám a všetkým stravovacím zariadeniam povinnosť zabezpečiť ekologickú likvidáciu v súlade z platným zákonom.