Bioclar, a. s.

Adresa: Žitná 46, 831 06 Bratislava
Email: bio@bioclar.com
Web: www.bioclar.sk
Telefón: 02 43412225-6
Región: Bratislava

Popis činnosti: Čistiarne odpadových vôd, žumpy, zberné nádrže, vodomerné šachty.