Bezpečnostnotechnická služba BTS

Služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Bezpa Consult s.r.o., 023 12 Svrčinovec 121
Bezpečnostnotechnická služba, protipožiarna ochrana, pracovná zdravotná služba, Školenia BOZP a OPP.
www.bezpa.sk


Jozef Hradečný BTS-OPP, Hájová 454/4, 851 10 Bratislava
Bezpečnostnotechnické služby(autorizovaný bezpečnostný technik), služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom, pracovná zdravotná služba.
www.zdravaprevadzka.sk


BWSS, s.r.o., Obrancov Mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Environmentálny audit, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia pre firmy, služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.
www.bwss.sk


Ing. Marek Fic, Byster 2, 044 41 Sady nad Torysou
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a zavádzanie systémov manažérstva kvality.
www.bezpecak.sk


ARAS NITRA s.r.o., Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Bezpečnostnotechnická služba, poradenstvo BOZP a OPP, dokumentácia BOZP a OPP, poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001, školenia zamestnancov.
www.aras-bozp.sk


JKBOZ s.r.o., Novackého 4/A, 971 01 Prievidza
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, požiarna bezpečnosť stavieb, civilná ochrana, ADR, školenia.
www.jkboz.sk


Mgr. Alena Páleníková - VITAE, Odbojárska 245, 018 51 Nová Dubnica
Komplexné služby pracovnej zdravotnej služby, služby autorizovaného bezpečnostného technika a služby požiarneho technika.
www.provitae.webnode.sk


SAFE & FIRE s.r.o., Holého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Bezpečnostnotechnická služba, činnosti technika PO dodávateľským spôsobom, spracovanie dokumentácie BOZP a PO, školenia BOZP a PO.
www.safefire.sk


Ing. Miroslav Pecha - BTS, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
www.bts-rs.sk


effective energy s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra
Komplexné služby v oblasti BOZP, bezpečnostnotechnická služba BTS, ochrana pred požiarmi OPP, revízie elektrických zariadení, kontrola bezpečnosti ihrísk.
www.effecontrol.sk


AZEKO s.r.o., Školská 268, 044 11 Skároš
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú služby bezpečnosť práce a požiarna ochrana, revízie hasiacich prístrojov, revízie tlakových a plynových zariadení.
www.azeko.sk


Ing. Milan Kolárik - MK Service, M.Bela 38, 921 01 Piešťany
Vzdelávanie elektrotechnikov, bezpečnostno-technická služba, služba koordinátora bezpečnosti na stavenisku, služby technika požiarnej ochrany.
www.mk-service.sk


Beztech, s.r.o., Slnečná 460, 900 42 Miloslavov
Školenia BOZP, OPP a iné, bezpečnostnotechnická služba BTS, výkon činností technika požiarnej ochrany, predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov.
www.beztech.sk


BTS s.r.o., ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín
Služby a riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu pre zamestnancov.
www.vzdelavanieorava.sk/bezpecnostno-technicka-sluzba/