Mgr. Július Beňovič, BOZP & OPP

Enviroregister.sk

Adresa: L. Novomeského 16, 902 01 Pezinok
Email: benovic@bozpp.sk
Web: www.bozpp.sk
Telefón: 0907 522 041
Región: Bratislavský

Firma Mgr. Július Beňovič, BOZP & OPP poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v zmysle platnej legislatívy v organizáciách, legislatívou požadované školenia zamestnancov, tvorbu legislatívou stanovenej dokumentácie BOZP a OPP, ako i ďalšie služby.