Bednár Montáže,s.r.o.

Adresa: 919 04 Smolenice
Email: bednar@bednarmontaze.sk
Web: www.bednarmontaze.sk
Telefón: 0905 229394
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Čistiarne odpadových vôd, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké čističky odpadových vôd.