Bednár Montáže,s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Lošonec 263, 919 04 Smolenice
Email: bednar@bednarmontaze.sk
Web: www.bednarmontaze.sk
Telefón: +421 905 229394
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Bednár Montáže,s.r.o. je slovenská dynamicky sa rozvíjajúca firma založená v r.2000.

Ponuka produktov:
* čistiarne odpadových vôd,
* vodomerné šachty,
* plastové žumpy,
* odlučovače ropných látok,
* lapače tukov,
* prečerpávacie a kanalizačné šachty,
* priemyselné, komunálne a veľké čističky odpadových vôd.

Hlavnou prednosťou našej firmy je krátky termín dodania produktov, rýchly servis, predaj náhradných dielov, predaj ekologických výrobkov a vypracovávanie projektov a hydrogeologických posudkov k schvaľovaciemu konaniu.