Ing. Veronika Bagarová

Enviroregister.sk

Adresa: 969 81 Štiavnické Bane 867
Prevádzky: Vysoké Tatry
Email: atelierdivoko@gmail.com
Web: www.instagram.com/atelier_divoko/
Telefón: +421 908 447 967
Región: Východoslovenský

Ponúkam služby:
· krajinárske štúdie,
· prieskumy a rozbory,
· inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok,
· dokument starostlivosti o dreviny.