Ing. Roman Badík


Enviroregister.sk

Adresa: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava
Email: badik@badikpbs.sk
Web: www.badikpbs.sk
Telefón: +421 911 814 882
Región: Bratislavský

Ponuka služieb firmy:
* Špecialista požiarnej ochrany
* Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb (požiarne projekty)
* Stanoviská dotknutých orgánov (hasičov)
* Poradenstvo a konzultácie v ochrane pred požiarmi
* Kontrolná činnosť na stavbách
* Ďalšie doplnkové služby požiarnej ochrany budov

Našim poslaním je pomáhať Vám s ochranou života, zdravia a majetku pred požiarmi a navrhovať optimálne riešenia pre požiarnu bezpečnosť stavieb.