AZ kanalizácie, s. r. o.

Adresa: Damborského 12/854, 908 48 Kopčany
Email: azkanalizacie@azkanalizacie.sk
Web: www.azkanalizacie.sk
Telefón: 034 668 21 17
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Čistenie kanalizačných, dažďových a tukových odpadových potrubí a šachiet tlakovým zariadením, čistenie domových kanalizačných prípojok, drezových odpadov, tlakové čistenie znečistených plôch, monitorovanie a inšpekcia potrubných systémov za pomoci inšpekčnej kamery, presná lokalizácia potrubných systémov smeru, hĺbky a porúch.