AWAST Slovakia s.r.o.

Adresa: ČSA 20/3216, 974 01 Banská Bystrica
Email: galisova@mikrochem.cz
Web: www.awast.sk
Telefón: +421 915 847 468,
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Spoločnosť sa špecializuje na sanácie starých ekologických záťaží, spracovanie analýz rizík supervíznu činnosť, prieskumy životného prostredia v kontaminovaných lokalitách, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidácia nebezpečných odpadov a ďalšie súvisiace činnosti.