Ateliér Divoko s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Remeselnícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
Prevádzky: Horný Smokovec 35, 06201 Vysoké Tatry
Email: atelierdivoko@gmail.com
Web: www.instagram.com/atelier_divoko/
Telefón: +421 908 447 967
Región: Východoslovemský

Ponúkame služby:
· krajinárske štúdie,
· prieskumy a rozbory,
· inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok,
· dokument starostlivosti o dreviny.