ASIO-SK, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
Email: kratochvil@asio.sk
Web: www.asio.sk
Telefón: +421 (0)41 5540 677
Región: stredoslovenský

Spoločnosť ASIO-SK, s.r.o.poskytuje široké spektrum výrobkov pre vodné hospodárstvo, priemysel, mestá a obce. Vyrábame a dodávame čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov a mnoho ďalších kusových vodohospodárskych výrobkov.

Vlastná výrobná prevádzka, montážna skupina, servisný team a technológovia umožňujú dodávať našim zákazníkom kvalitné produkty a zabezpečovať ich funkčnosť počas celej doby životnosti.