Ing. Roman Augustín - AREKOL

Enviroregister.sk

Adresa: Dukelských hrdinov 333/20, 965 01 Žiar nad Hronom
Email: arekol@arekol.sk
Web: www.arekol.sk
Telefón: +421 905 791 498
Región: Stredoslovenský

Firma Ing. Roman Augustín - AREKOL bola založená v roku 2011 a zaoberá sa poskytovaním poradenských a výkonných služieb v oblastiach životného prostredia.

Ponuka služieb:
» Outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva
» Outsourcing vodného hospodárstva
» Outsourcing ochrany ovzdušia
» Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
» Analýza stavu jednotlivých zložiek životného prostredia
» Prevencia závažných priemyselných havárií
» Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2008
» Školiaca činnosť