ARAR s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 28, 811 02 Bratislava
Email: danogrula@gmail.com
Web: www.biomonitoringy.sk
Telefón: +421 908 377 820, +421 944 007 128
Región: Bratislava

Vykonávame komplexný monitoring bioty na kľúč pre rôzne účely ako výstavbu komunikácií a infraštruktúry, odstraňovanie drevín, výstavba elektrických vedení, malých vodných elektrárni, veterných elektrárni a pod. Naši spolupracovníci sú expertmi v danom obore s dlhoročnými skúsenosťami.

Naše služby:
· monitoring makkýšov,
· monitoring motýľov,
· ichtyologický prieskum,
· monitoring obojživelníkov a plazov,
· monitoring vtákov,
· monitoring netopierov,
· monitoring vybraných skupín cicavcov
· monitoring chrobákov,
· dendrologické posudky,
· hydrobiologický prieskum,
· monitoring vplyvov veterných elektrární,
· ornitologické posudky,
· posudky pri zatepľovaní budov,
· odchyt nepôvodných druhov.