AQUAFIND, s.r.o.

Adresa: Partizánska 971/55, 962 12 Detva
Email: aquafind@aquafind.sk
Web: www.aquafind.sk
Telefón: 0903 503 476
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Lokalizácia porúch rozvodov vody a kúrenia. Vytyčovanie trás rozvodov vody.