AQUA DEFEKT, s.r.o.

Adresa: Festivalová 18, 010 01 Žilina
Email: info@aquadefekt.sk
Web: www.vodovod-kanalizacia.sk
Telefón: 041- 562 12 50
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Čistenie a opravy vodovodného potrubia a kanalizácie, lokalizácia porúch, trasovanie potrubia.