AQUA DEFEKT, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
Email: info@aquadefekt.sk
Web: www.vodovod-kanalizacia.sk
Telefón: +421 41 562 12 50
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť AQUA DEFEKT, s.r.o. bola založená v roku 1993. Svoju celoslovenskú pôsobnosť, no sporadicky má zákaznikov aj v Českej republike.

Naše služby:
» Čistenie a opravy vodovodného potrubia a kanalizácie
» Trasovanie potrubia
» Monitoring vodovodných a kanalizačných potrubí
» Stavebná činnosť