AQUA CONTROL s.r.o.

Adresa: Vlčie hrdlo 69, 821 07 Bratislava
Email: info@aquacontrol.sk
Web: www.aquacontrol.sk
Telefón: +421 2 455 26 713, +421 907 740 771
Región: bratislavský

Popis činnosti: Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.