Ing.Andrea Kiernoszová

Adresa: Čínska 2524/11, 04013 Košice
Email: andrea.kiernoszova@gmail.com
Telefón: 0948 884878
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Vypracovanie zámerov podľa zákona EIA, odborne spôsobilá osoba v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP, vypracovanie kompletnej dokumentácie z hľadiska zákona o odpadoch.