Analýzy odpadov, kalov a kompostov

Laboratórne analýzy odpadov, kalov a kompostov, meracia a diagnostická technikaZápadoslovenský regiónEUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Meranie fyzikálnych a chemických faktorov v životnom a pracovnom prostredí. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov.
www.eurofins.sk


LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Chemické a fyzikálno-chemické skúšanie vôd (pitných, povrchových, podzemných, odpadových a vôd na kúpanie), vodných výluhov, odpadov, kalov, zemín, kompostov.
www.labeko.sk