Analýzy odpadov, kalov a kompostov

Laboratórne analýzy odpadov, kalov a kompostov, meracia a diagnostická technikaVýchodoslovenský región
EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice - Nad Jazerom
Fyzikálno - chemické analýzy vôd, odpadov a zemín, meranie hluku v pracovnom prostredí.
www.ekolab.sk