Analýzy odpadov, kalov a kompostov

Laboratórne analýzy odpadov, kalov a kompostov, meracia a diagnostická technikaBratislavský regiónecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Materiálové a energetické využitie odpadu v procese výroby cementu (popolček, škvara, ropné a priemyselné kaly, nerecyklovateľný odpad a iné). Laboratórne služby.
www.ecorec.sk


EKOHYDROGEO spol. s r.o., Čapkova 2, Bratislava
Inžinierska geológia, hydrogeológia, studne, ekológia, práce v oblasti životného prostredia, sanácie environmentálnych záťaží, monitoring zložiek životného prostredia.
www.ehg.sk


PETROLAB s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Analýzy ropných odpadov a odpadov kontaminovaných ropnými látkami s návrhom spôsobu ich legálnej likvidácie, fyzikálno-chemické vlastností rafinérskych produktov.
www.petrolab.sk


ALS Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Služby v oblasti chemických, rádiochemických, biologických a fyzikálních meraní a analýz (vody, odpadové vody, kaly, sedimenty, odpady...).
www.alsglobal.sk