ALS Slovakia s.r.o.

Adresa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Email: ludmila.bortnakova@alsglobal.com
Web:www.alsglobal.sk
Telefón: + 421 903 218 422
Región: Bratislava

Popis činnosti: ALS Slovakia, s.r.o. poskytuje služby v oblasti chemických, rádiochemických, biologických a fyzikálních meraní a analýz. Analýzy pokrývajú oblasť životného prostredia (vody, odpadové vody, kaly, sedimenty, odpady...), potravín, farmaceutík, olejov a širokej skupiny priemyselných odvetví. Zaisťujeme taktiež vzorkovanie, štatistické spracovanie dát, školenia a konzultácie. Vyrábame a testujeme certifikované referenčné materiály. Základom našej filozófie je poskytovať vysoko kvalitné služby za prijateľné ceny. Máme bohaté skúsenosti v spolupráci s partnermi po celom svete, riešenie našich projektov vychádza zo znalosti miestnej legislatívy a technických štandartov. ALS Czech Republic, s.r.o. je akreditována podľa všetkých kritérií normy EN ISO/IEC 17025 a je držiteľom certifikátu pre Správnu výrobnú prax (SVP). Vysoko kvalifikovaný tím expertov, najmodernějšie prístrojové vybavenie a technické zázemie nám umožňuje efektívne riešiť rozsiahle projekty a zároveň vychádzať v ústrety specifickým požadavkam našich klientov. Naša finančná nezávislosť a stabilita nám dovoľuje pravideľne investovat do nového vybavenia a informačných technológií, zlepšovať systém zabezpečenia akosti a logistiky a zvyšovať kvalifikaciu zamestnancov.