AkusTech s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava 5
Email: akustech@akustech.sk
Web: www.akustech.sk
Telefón: +421 904 403 885
Región: Bratislava

Spoločnosť AkusTech s.r.o. bola založená v roku 2007 s predmetom činnosti v oblasti kvalitatívnych a kvantitatívnych zisťovaní faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.

Ponuka služieb:
» Meranie hluku
» Meranie vibrácií
» Hlukové štúdie
» Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov