7 rád ako vybrať dodávateľa

Ako nájsť partnera na ktorého bude spoľahnutie čo sa týka kvality aj dodržania termínov? Skúste sa riadiť niekoľkými základnými radami, na ktorých sa zhodujú jednotlivci aj firmy.

1. Referencie a certifikácia

Enviroregister.sk

Vykonajte si prieskum trhu, vyberte užší okruh dodávateľov, ktorí vás zaujali a pýtajte sa známych i odborníkov z branže na názor na ich služby. Referencie si môžete vyžiadať i od dodávateľov samých, ktorých oslovíte svojou požiadavkou resp. návrhom. Tiež sa vyplatí zistiť, či potenciálny dodávateľ vlastní relevantný certifikát, alebo je členom profesijnej organizácie združujúcej odborníkov v odbore. Práve certifikácia a členstvo v odbornom združení vypovedajú o solídnosti firmy.

2. Spôsob jednania

Sledujte ako rýchle zareagujú na dopyt, či sú pracovníci ochotní vás navštíviť a ako prezentujú firmu. Pýtajte sa a nedajte sa uchlácholiť nejasnými odpoveďami.

3. Meno a pôsobnosť na trhu

Enviroregister.sk

Vďaka tomu, že svet je globálna dedina, nájdete na internete všetko, overíte tu i názory iných klientov na jednotlivých dodávateľov. Najčastejšie ich nájdete v diskusných fórach na odborných stránkach, alebo online médiách. Pátranie a overovanie vás bude stáť síce čas, ale môže zmeniť váš názor na preferovaného dodávateľa. Prípadne môžete nechať overiť kvality dodávateľa u firiem, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou profesionálne. Doba pôsobnosti na trhu, predchádzajúce dodávky a úspechy firmy obvykle nájdete priamo na web stránke firmy. Ak sa má čím pochváliť, určite tieto informácie bude publikovať.

4. Stabilita

Stabilita a ekonomické zázemie firmy súvisí zvlášť s potenciálne veľkými objednávkami alebo predpokladanou dlhodobou spoluprácou. V takomto prípade pátrajte po výročných správach a pýtajte sa na platobné podmienky. Máte možnosť na stránkach poisťovní (sociálna, zdravotné) zistiť prípadné podlžnosti firmy voči týmto inštitúciám.

5. Návšteva dodávateľa

Dajte sa pozvať. Oboznámte sa s personálnym a materiálnym zázemím firmy. Možno zistíte, že namiesto proklamovaných desiatok zamestnancov vo firme nájdete päť ľudí a zo zamestnancov sa vykľujú dohodári kdesi v teréne. Vyhnete sa takto firmám na použitie „podľa potreby“.

6. Splniteľné sľuby a pomer kvalita – cena

Kalkuláciu realizácie objednávanej služby si vyžiadajte od viacerých dodávateľov. Všetky porovnajte z hľadiska podrobnosti popisu realizácie, zvlášť podľa časového plnenia. Vaša voľba by sa nemala automaticky odvíjať od rovnice: najnižšia cena = najlepšia voľba. Aj keď sa takto rozhoduje väčšina veľkých výberových konaní, nie vždy je to pre dobro veci a kvalitu realizácie. Dajte viac na znalosti a orientáciu v odbore, zvážte relevantnosť navrhovaných termínov plnenia a pýtajte sa na záruky. Všetky tieto skutočnosti je treba zohľadniť pri rozhodovaní aj keby vybraná cena nebola najnižšia.

7. Zmluva

Enviroregister.sk

Seriózny dodávateľ vám bez mihnutia oka dá k dispozícií návrh zmluvy a nechá vás ju prediskutovať s právnikom, pripomienkovať a upravovať. A naviac, ak je pripravený spolupracovať dlhodobo, sám navrhne výhodnejšie podmienky vzťahu.


Na výber dobrého dodávateľa si musíte nájsť čas. Základnou podmienkou je, že viete čo chcete, viete to formulovať a ste prístupný rôznym variantom riešenia. Až potom je na rade hľadanie správneho dodávateľa.


Tip na záver: Neviete, kde hľadať konkrétneho dodávateľa a nechcete do detailného prieskumu investovať veľa času a energie? Riešením tohto problému je využitie moderných technológii v počítačovej sieti internet, medzi ktoré bezpochyby patrí aj portál www.enviroregister.sk.