Agroprodukt, s.r.o.

Adresa: Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
Email: agroprodukt@centrum.sk
Web: www.agroproduktsro.sk
Telefón: +421 56 668 2390, +421 918 668 132
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRO) z reštaurácií, jedální, hotelov, bufetov, prevádzok rýchleho občerstvenia, ale aj domácností a jednotlivcov, zber a spracovanie stavebného odpadu.