Agrocons Banská Bystrica, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Email: agroconsbb@stonline.sk
Web: www.agroconsbb.sk
Telefón: 048 414 6697, 0907 872 335
Región: stredoslovenský

Spoločnosť Agrocons Banská Bystrica, s.r.o. je na trhu od roku 1995. Sme garantom a realizátorom širokej škály projektových a poradenských služieb. Sme úspešná projektová spoločnosť v pôdohospodárstve a životnom prostredí s profesionálnym zázemím a dlhoročnou tradíciou a celoslovenskou pôsobnosťou. Sme modernou firmou súčasnosti, ktorú charakterizuje kontinuita, flexibilita a inovatívnosť tímu odborníkov s vyše 20 ročnou skúsenosťou v odbore.

Ponúkame služby v nasledovných oblastiach:
· inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín,
· environmentálne štúdie,
· jednoduché a komplexné pozemkové úpravy,
· geodetické a kartografické služby,
· pedológia a pedologické prieskumy,
· biologické a technické rekultivácie dočasných záberov, zúrodnenie pôdy,
· zakladanie a obnova ovocných sadov,
· ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov).