AGG s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Kremnická 12, 851 01 Bratislava
Email: agg@agg.sk
Web: www.agg.sk
Telefón: +421 905 269 804
Región: Bratislava

Spoločnosť AGG s.r.o. vznikla v roku 2004 a prioritne sa zaoberá aplikovanou geológiou, geotechnikou a statikou.

Ponukané činnosti:
» Inžinierska geológia
» Geologický dozor
» Terénne skúšky zemných konštrukcií a podložia
» Statika a zakladanie pre typy stavieb
» Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
» Odborné posudky

Ak máte záujem o vypracovanie návrhu na prieskum, neváhajte a kontaktujte nás!