AGB ekoservis, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Pražská 2, 040 11 Košice
Email: agbekoservis@agbekoservis.sk
Web: www.agbekoservis.sk
Telefón: + 421 55 7895097, + 421 917 483 260
Región: Východoslovenský

Spoločnosť AGB ekoservis, s.r.o. je dynamicky rozvíjajúca sa environmentálna spoločnosť zaoberajúca sa komplexnými službami v odpadovom hospodárstve.

Spoločnosť AGB ekoservis s.r.o. ponúka systém od odberu a vyhotovenia vzoriek odpadov, návrhu na najefektívnejší spôsob jeho spracovania, recykláciu či zneškodnenie, cez prepravu odpadov (vrátane nebezpečných) až po definitívne zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadu. Kľúčoví pracovníci firmy majú konkrétne vzdelanie pre daný druh činnosti a v oblasti odpadového hospodárstva sú etablovaní už dlhé obdobie. bola založená za účelom poskytovania služieb a odborného poradenstva v oblasti životného prostredia. Našimi partnermi sú obce, mestá a spoločnosti podnikajúce v rôznych oblastiach.

Špecializujeme sa aj na ponuku riešenia špecifických nebezpečných odpadov, ktoré vyžadujú neštandardné postupy realizácie, vrátane zneškodňovania kalov a tuhých nebezpečných odpadov, ako aj sanácií a demolácií, pri ktorých je nutné riešiť nebezpečné odpady.

Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, kvalita poskytovaných služieb a znižovanie nebezpečných vplyvov na životné prostredie.