AG audit, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hraničná 17, 82105 Bratislava
Email: dobrovoda@agaudit.sk
Web: www.agaudit.sk
Telefón: +421 911 273 912
Región: Bratislava

Spoločnosť AG audit, s.r.o. ponuka nasledovné služby:
» Inžinierskogeologický prieskum pod stavebné objekty
» Hydrogeologický prieskum
» Geologický prieskum životného prostredia
» Technické práce pre geológiu - vrtné práce
» Zrnitostné rozbory zemín, čerpacie skúšky, dynamické penetračné sondovanie